Văn phòng Học bổng Giáo dục Quốc tế: Dành cho sinh viên và cựu sinh viên Khoa Kế toán và QTKD - Học viện Nông nghiệp Việt Nam chương trình giáo dục Đài Loan cho kỳ nhập học tháng 9.2022
Chương trình sinh viên trao đổi 1 năm có hưởng lương tại Đài Loan
- Sinh viên chính quy khoa Kế toán và QTKD - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 450 hoặc chứng chỉ tiếng Trung TOCFL 2 tương đương với HSK3
Chương trình thạc sĩ có hưởng lương thực tập tại khách sạn
- Sinh viên đã hoàn thành các chương trình học hoặc đã tốt nghiệp khoa Kế toán và QTKD - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
- Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 550 hoặc tiếng Trung TOCFL 2 trở lên tương đương với HSK3
Quyền lợi
- Doanh nghiệp chi trả hết toàn bộ học phí, sinh hoạt phí và ký túc xá. Hàng tháng tiết kiệm được từ 5-7tr/tháng (Chương trình sinh viên trao đổi, thời gian 12 tháng, chương trình thạc sĩ, thời gian 24 tháng)
Các em vui lòng đăng nhập đường link để có thông tin chi tiết và đánh giá mức độ quan tâm tới chương trình
Link: https://forms.toomarketer.com/Form/ViewForm?fId=VdMVau1mCb4=
Thông tin vui lòng liên lạc
Khoa khoa Kế toán và QTKD - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Hoặc
Văn phòng Học bổng Giáo dục Quốc tế: Hotline: 0904.254.200