Năm học 2022-2023, HỌC BỔNG ACECOOK HAPPY SCHOLARSHIP 2022 tiếp tục tài trợ học bổng dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

1.      Đối tượng nhận học bổng

Chi tiết tiêu chí và hồ sơ xem tại: https://acecookcareer.com/tieu-chi-xet-duyet-35A52776/vi

2.      Hồ sơ và thủ tục

Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển nêu trên tại link: https://scholarship.acecookcareer.com/

3.      Giá trị học bổng

Mỗi suất trị giá: 11.500.000 VNĐ/sinh viên 

4.      Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Từ ngày 02/07/2022 đến hết ngày 05/08/2022

5.      Công bố kết quả xét duyệt học bổng

Thời gian dự kiến công bố kết quả trên các kênh thông tin: ngày 05/09/2022

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới tất cả sinh viên xem xét các tiêu chuẩn và nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2022-2023.