Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo danh sách thi xếp lớp năng lực tiếng Anh hệ chất lượng cao hệ Tiên tiến, chất lượng cao khóa 66 theo đường link https://spnn.vnua.edu.vn/thong-bao/thong-bao-danh-sach-thi-xep-lop-theo-nang-luc-tieng-anh-he-tien-tien-chat-luong-cao-khoa-66-44597