Khoa Kế toán và QTKD thông báo kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên làm KLTN Học kỳ 2 năm học 2021-2022 Đợt 1 như sau:

1. Điều kiện được bảo vệ

Sinh viên có điểm KLTN trung bình của giáo viên hướng dẫn và giáo viên chấm phản biện đạt điểm C trở lên (từ 5,5 trở lên) theo danh sách danh-sach-tieu-ban-bv-kltn-hk2-21-22.xlsx .

Nếu sinh viên không hoàn thành khóa luận do điều kiện khách quan, được giáo viên hướng dẫn và Khoa xác nhận hoặc có kết quả chấm khóa luận tốt nghiệp của hai giảng viên bị điểm F phải thực hiện lại khóa luận tốt nghiệp hoặc phải học và thi 10 TC tự chọn trong phần chuyên môn mà sinh viên chưa tích lũy được trong quá trình học.

2. Hình thức bảo vệ

Sinh viên chuẩn bị báo cáo dạng Powerpoint, trình bày trong phạm vi 8-10 phút/sinh viên.

3. Thời gian bảo vệ

Thời gian bảo vệ: Từ  8h00 sáng thứ 3 ngày 28/06/2022  tại giảng đường E (Sinh viên vào phòng trước 15 phút để chuẩn bị)

Trang phục bảo vệ lịch sự, có đeo thẻ sinh viên

4. Yêu cầu sau khi bảo vệ

Sinh viên có điểm KLTN từ 8.5 trở lên phải nộp file mềm báo cáo chính thức sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Tiểu ban  và 01 bản cứng về bộ môn thực tập tốt nghiệp hoặc GVHD (có thể gửi bưu điện) trước ngày 20/08/2022. Sinh viên không nộp đúng hạn sẽ không được công nhận kết quả bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. (Lưu ý: Trong tiêu đề email ghi rõ tên SV và mã SV và điểm KLTN của mình).

5. Xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học trước thời hạn, có nhu cầu xét công nhận tốt nghiệp sớm hoặc ngành 2 phải làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp về Ban quản lý đào tạo.  Sinh viên ra trường đúng hạn không phải làm đơn xin xét tốt nghiệp.

Hà Nội, ngày 21 tháng  06 năm 2022

KT. TRƯỞNG KHOA

P. TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Hải Núi