ĐÀO TẠO

Căn cứ Công văn số 3383/BGDĐT-CTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” trong các ...

Khoa Kế toán và QTKD thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1/2019-2020 theo ...

Khoa Kế toán và QTKD thông báo danh sách dự kiến xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2(18-19). Mọi thắc mắc về điểm rèn luyện sinh viên liên hệ cô Yến ...

Căn cứ vào quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Qui định Dạy và Học Đại học và thông ...

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo danh sách phân công sinh viên nhóm Thực tập giáo trình về Thầy, Cô hướng dẫn và đề nghị các nhóm sinh ...

Căn cứ Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 ...

Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh – Học viện nông nghiệp Việt Nam  thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019(đợt bổ ...

Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh, Học viện nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập giáo trình học kỳ 2 – năm học 2018-2019 các chuyên ...

Khoa Kế toán và QTKD thông báo danh sách sinh viên chưa đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019. Đề nghị sinh viên có tên trong danh sách giải ...

Để tạo cơ hội cho các em sinh viên có thêm cơ hội việc làm, mở rộng kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội, Học viện tổ chức đào tạo chương trình ...

Nghiên cứu khoa học

Thành lập năm 1956, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN) được biết đến là trường đào tạo đa ngành, đa bậc học, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ...

Chiều ngày 18/2/2019, GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện đã chủ trì buổi tiếp đoàn lãnh đạo các trường đối tác tham gia dự án Erasmus+ LMPT đến tham dự “Hội nghị ban điều hành dự án lần thứ ...

Khoa Kế toán và QTKD là khoa luôn là đơn vị đi tiên phong trong việc kết nối đào tạo và thực tiễn tại doanh nghiệp. Ngày 26/12/2018 Khoa Kế toán và QTKD tổ chức “Hội thảo và lễ ký kết Biên bản ghi ...

Ngày 20 tháng 04 năm 2018, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Học viện và đề tài cấp Học viện được dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2017. Danh sách Hội đồng Nghiệm thu đề tài ...

Hoạt động khác

Mạnh mẽ, quyết đoán, thật thà và có chút nam tính, đó chính là những từ ngữ mà mọi người thường sử dụng khi nhắc đến Lê Thị Minh Ngọc – Lớp trưởng lớp K61-QTKDT - Khoa Kế toán và QTKD, Học viện Nông ...

Hưởng ứng “Kế hoạch trồng 1 triệu cây tại thành phố Hà Nội” trong khuôn khổ các hoạt động bảo vệ môi trường do UBND thành phố Hà Nội đề ra, ngày 23/2/2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp ...

Trong xu hướng toàn cầu hóa, đặc biệt là tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, xã hội đang có sự dịch chuyển cơ cấu ngành nghề. Cách mạng công nghiệp 4.0 ứng dụng trong nông nghiệp đang tạo ra ...

Chiều ngày 29/01/2019, Đại hội thành lập Chi hội nữ trí thức Học viện Nông nghiệp Việt Nam được tổ chức tại Hội trường C với sự có mặt của hơn 200 đại biểu chính thức.  Toàn cảnh Đại hội    Tham ...

Hide Main content block
Switch mode views: