Danh sách Tổ công tác sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

       Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo Danh sách phân công nhiệm vụ tổ cố vấn học tập Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh. Mọi thắc mắc của sinh viên vui lòng liên hệ Thầy, Cô trong tổ để được giải đáp

 

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CỐ VẤN HỌC TẬP

 

Email: Fabm@vnua.edu.vn

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

SĐT

EMAIL

PGS.TS. Trần Hữu Cường

Phụ trách chung

0915.268.514

trancuong@vnua.edu.vn

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

Phụ trách chung

0973.992.868

nqchinh99@gmail.com

TS. Phạm Thị Hương Dịu

Cố vấn học tập chuyên ngành KDNN.

0978.267.230

phamhuongdiu@gmail.com

TS. Nguyễn Hải Núi

Cố vấn học tập chuyên ngành QTKD

0973.722.866

hainui@gmail.com

TS. Chu Thị Kim Loan

Cố vấn học tập chuyên ngành Quản trị Marketing

0126.611.7968

ctkloan@vnua.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Phương

Cố vấn học tập chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh nông nghiệp

0982.034.025

phuonglangvan@gmail.com

PGS.TS. Đỗ Quang Giám
TS. Ngô Thị Thu Hằng

Cố vấn học tập chuyên ngành Kế toán kiểm toán

0904.334.525

giamdq.hua@gmail.com

TS. Lê Thị Minh Châu
TS. Nguyễn Thị Thủy

Cố vấn học tập chuyên ngành Kế toán

0988.972.189

chaulehanoi@yahoo.com

ThS. Lại Phương Thảo

Cố vấn học tập ngành Kế toán ( POHE)

0986.989.526

thaofadaco@gmail.com

ThS. Lê Thị Thanh Hảo
ThS. Nguyễn Thị Hương

Cố vấn học tập chuyên ngành Quản trị tài chính

0963.491.615

haotron_ke@yahoo.com

ThS. Đỗ Kim Yến

Điểm rèn luyện

0903.480.929

dkyen@vnua.edu.vn

Học bổng các nhà tài trợ

 

Khen thưởng, kỷ luật,Bình xét sinh viên giỏi, xuất sắc

 

Bảo hiểm

 

Trợ cấp xã hội,chế độ chính sách

 

Tham gia hỗ trợ phát bằng

 

Quản lý hồ sơ sinh viên

 

Họp xét, bầu ban cán sự lớp…

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Làm thủ tục nộp tiền công lao động sinh viên cho Học viện

0982.684.779

nguyentrang@vnua.edu.vn

CN. Mai Thị Mỹ Hạnh

Học bổng khuyến khích học tập

0943.912.038

trolydaotao@gmail.com

Quản lý và thu tiền lao động của sinh viên, tổng hợp danh sách sinh viên nợ, sinh viên dừng cấp bằng, thu va trả giấy thanh toán ra trường

 

Tham gia hỗ trợ phát bằng

 

Tư vấn, hỗ trợ sinh viên các vấn đề về đào tạo

 

Họp xét, bầu ban cán sự lớp…

 

ThS. Trần Mai Loan

Cố vấn học tập các lớp cao học, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

098.808.3893

loantm86@gmail.com

Switch mode views: