Thông báo khóa học hè Nagaoka cho kỹ sư trẻ

Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT) thông báo tuyển sinh quốc tế Khóa học hè Nagaoka cho kỹ sư trẻ (NASSYE) trong năm 2020. Chương trình cấp học bổng và tạo cơ hội cho sinh viên tham gia nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm của NUT bên cạnh hoạt động trao đổi văn hóa.

Đối tượng dự tuyển: Sinh viên đại học năm thứ ba hoặc chuẩn bị tốt nghiệp (trước ngày 31/8/2021).

Số lượng tuyển sinh: 20 sinh viên.

Ngôn ngữ học tập: Tiếng Anh.

Tài liệu chương trình và hướng dẫn dự tuyển: Sinh viên tham khảo tại website: https://www.nagaokaut.ac.jp/e/kokusai/summerprogram/nassye.html hoặc facebook: https://www.facebook.com/NUT.KOKUSAI.

Thời hạn dự tuyển: Muộn nhất ngày 03/4/2020.

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ dự tuyển: Division of International Affairs
Nagaoka University of Technology, 1603-1, Kamitomioka, Nagaoka, Niigata, 940-2188, JAPAN, Phone: +81-258-47-9237, Fax: +81-258-47-9283, Email: nassye@jcom.nagaokaut.ac.jp.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

Switch mode views: