Thông báo nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, Quỹ Khuyến học Việt Nam (KHVN) cùng Quỹ VNHELP tiếp tục tài trợ 10 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nội dung chi tiết học bổng như sau:

1.  Số lượng và mức tiền học bổng

-    Số lượng: 05 suất bổ sung cho năm học 2019-2020.

-    Mức tiền học bổng: 250$/sinh viên (tương đương khoảng 5.778.750 đồng/sinh viên).

2.  Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên K64 có đủ điều kiện như sau:

-    Chưa nhận được học bổng nào khác;

-    Sinh viên có gia đình hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo hoặc cận nghèo) hoặc sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi.

-    Điểm thi THPTQG năm 2019 đạt từ 18 điểm trở lên hoặc điểm học bạ từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên và không nhân đôi điểm môn chính).

3.  Thủ tục hồ sơ

-    Đơn xin học bổng (10.10.2019 Mẫu đơn học bổng Nguyễn Trường Tộ);

-    Phiếu báo điểm thi THPTQG năm 2019;

-    Giấy xác nhận khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo;

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới tất cả sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 11h30 ngày 17/10/2019 để xét sinh viên nhận học bổng.

Switch mode views: