Thông báo thu tiền lao động năm học 2019-2020

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo thu tiền lao động năm học 2019-2020.

Danh sách các lớp và mẫu lập danh sách xem trong file đính kèm

Thời gian thu tiền : Thứ 5 hàng tuần, tại P.419 Khoa Kế toán và QTKD.

Switch mode views: