Thông báo tuyển sinh đào tạo theo chương trình định hướng nghề nghiệp (POHE)

Hội đồng tuyển sinh đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Hội đồng tuyển sinh Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE) các ngành: Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kế toán, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn như sau:

 1/ Chỉ tiêu: 25 – 70 chỉ tiêu/ngành

 2/ Đối tượng tuyển sinh:

 + Đối với chương trình tiên tiến và chất lượng cao: Là sinh viên khóa 64 có tổ hợp xét tuyển phù hợp đầu vào với ngành đào tạo trong từng đợt xét tuyển;

 + Đối với các ngành đào tạo POHE: Là sinh viên khóa 64 trong cùng ngành đào tạo (ví dụ:  đối tượng tuyển vào lớp Chăn nuôi POHE là sinh viên các lớp Chăn nuôi A, B, C ... khóa 64).

 3/ Nguyên tắc xét tuyển:

 + Tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh của các phương thức xét tuyển: 50% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng và xét học bạ; 50% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét theo điểm thi THPT Quốc gia 2019. Học viện có thể điều chỉnh từ 20% đến 30% tổng chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển.

 + Đạt các tiêu chí trúng tuyển vào ngành đào tạo tương ứng. Và lấy từ cao xuống thấp của điểm xét tuyển đến khi hết chỉ tiêu tương ứng với đối với từng ngành.

 4/ Thời gian, địa điểm nộp Đơn đăng ký xét tuyển:

 - Các Em có nhu cầu học chương trình Pohe làm đơn theo mẫu 20.8.2019 Mẫu đơn đăng ký

 - Thời gian: Trước 17 giờ 00 ngày 28/8/2019;

 - Địa điểm: Văn phòng khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh (Phòng 419, Nhà Hành Chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

 5/ Thời gian thông báo kết quả xét tuyển: ngày 29/8/2019.

Điện thoại liên hệ tư vấn tuyển sinh: 024.6261.7520.

CHỦ TỊCH HĐTSĐH 2019

(Đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường

Switch mode views: