Thông báo

3000 cơ hội việc làm cho sinh viên Học viện (2)

Với mục đích kết nối tạo cơ hội tìm việc làm cho sinh viên đang theo học, ngày 19/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội việc làm 2018 với sự tham gia của hơn 60 đơn vị tuyển dụng trong nhiều lĩnh vực, tuyển dụng 3000 chỉ tiêu và 5 đơn vị tuyển dụng với số lượng không hạn chế ở các vị trí việc làm.

 

 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018

Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan; mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; quy định mới về tuyển sinh lớp 6;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2018.

Phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Theo Nghị định số 16/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam có hiệu lực từ 01/04/2018, tàu thuyền đi qua lãnh hải Việt Nam nhưng không đi vào nội thủy Việt Nam thực hiện hành trình theo tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam đã được công bố.

Tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý hoặc tàu quân sự và các loại tàu thuyền khác không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam để vào cảng biển Việt Nam phải hành trình đúng tuyến luồng và thực hiện thủ tục tàu thuyền theo quy định.

Tàu thuyền đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam nhưng không đến cảng biển Việt Nam thì thuyền trưởng của tàu thuyền đó phải thông báo ngay cho Cảng vụ hàng hải khu vực biết về lý do, mục đích tàu thuyền vào nội thủy Việt Nam trong các trường hợp sau: 1-Cấp cứu thuyền viên, hành khách trên tàu; 2- Tránh, trú bão; 3- Thực hiện hoạt động tìm kiếm, cứu nạn; chuyển giao người, tài sản, tàu thuyền đã cứu được trên biển; 4- Khắc phục hậu quả sự cố, tai nạn hàng hải đối với tàu thuyền; 5- Các trường hợp cấp thiết khác theo quy định của pháp luật.

Quy định công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước

Theo Nghị định 21/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ có hiệu lực từ 10/04/2018, hàng đặc biệt do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển gồm: 1- Tiền mặt (tiền đồng Việt Nam), giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, công trái và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; 2- Tài sản quý (vàng, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt và các loại tài sản quý khác) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; 3-Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước.

Công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt phải đảm bảo nguyên tắc: 1- Tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng đặc biệt; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 2- Bảo đảm tuyệt đối bí mật kế hoạch, quá trình vận chuyển và các thông tin, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; 3- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm hàng đặc biệt hoặc cản trở quá trình vận chuyển; 4- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ vũ trang bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt với cơ quan quản lý hàng đặc biệt và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 5- Gắn công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt với việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến vận chuyển.

Quy định về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực từ 10/04/2018.

Nghị định gồm 06 chương, 51 điều, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan, cụ thể: Quy định về chính sách của Nhà nước; trách nhiệm, nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan; quy định về quyền tác giả, cụ thể: Tác giả, đồng tác giả; tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác; quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu, bài nói khác; tác phẩm báo chí, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh; tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, nhiếp ảnh, kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ; chương trình máy tính; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả; quyền nhân thân; quyền tài sản; sao chép tác phẩm; trích dẫn hợp lý tác phẩm; thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo; chủ sở hữu quyền tác giả; chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh; sử dụng tác phẩm thuộc về Nhà nước và tác phẩm thuộc về công chúng;...

Mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực từ 15/04/2018, đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại Nghị định. Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định tại điểm này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Nghị định cũng quy định cụ thể mức khấu trừ bảo hiểm. Mức khấu trừ bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm.

Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp

Có hiệu lực từ ngày 15/04/2018, Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.

Nghị định gồm 4 chương, 47 điều, quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể: Nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai; quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại; quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo; thẩm quyền giải quyết tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo;...

Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội

Có hiệu lực từ 15/4/2018, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Điều kiện xét thăng hạng viên chức giảng dạy đại học công lập

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT ngày 12/3/2018 quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập có hiệu lực từ 27/4/2018. Thông tư này quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) và từ giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I).

Quy định mới về tuyển sinh lớp 6

Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, được thực hiện từ 15/4/2018. Về tổ chức tuyển sinh Trung học cơ sở, theo quy định hiện hành tại Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT, việc tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Còn tại Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi như sau: Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ có hiệu lực từ 15/4/2018.

Ngày 03/04/2018 Chí Kiên
Baochinhphu

 

 

Chương trình Doanh nghiệp xã hội trẻ Châu Á

Chương trình AYSPP 2017 sẽ được tổ chức tại Yogyakarta – Indonesia, từ ngày 15-19 tháng 09 năm 2017 với mục đích tăng cường sự hiểu biết và hỗ trợ các ý tưởng phát triển doanh nghiệp xã hội trong cộng đồng sinh viên và thanh niên của các nước Đông Nam Á nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Chương trình là một chuỗi các sự kiện bao gồm cuộc thi Doanh nghiệp xã hội, hội thảo về chủ đề kinh doanh, các chuyến đi thực tế tại các công ty, doanh nghiệp và nhiều các hoạt động giao lưu văn hóa khác.

Đối tượng tham gia dự thi

Nhóm 1-3 thành viên có độ tuổi từ 16-30 là sinh viên của các trường đại học hoặc cơ quan/tổ chức tại các nước Đông Nam Á.

Phạm vi đề xuất ý tưởng

· Dịch vụ,

· Công nghệ,

· Công nghiệp sáng tạo,

· Ẩm thực,

· Kinh doanh nông nghiệp,

· Khởi nghiệp công nghệ (tech start-up).

Số lượng tài trợ: 20 nhóm

Tổng kinh phí tài trợ: Toàn bộ kinh phí tham dự chương trình tại Yogyakarta – Indonesia sẽ được hỗ trợ và khoản tài trợ khởi nghiệp thực hiện ý tưởng kinh doanh, khoảng: 7.500 USD.

Thời hạn đăng ký tham gia và nộp ý tưởng đề xuất: từ 8/5 đến 11/6/2017 tại website ayspp.fisipol.ugm.ac.id.

Thông tin chi tiết xem tại đây và website ayspp.fisipol.ugm.ac.id.   

Ban HTQT trân trọng thông báo!

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP NGẮN HẠN TẠI ĐẠI HỌC KASETSART, THÁI LAN DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Ban HTQT trân trọng thông báo Quý Khoa và các em sinh viên chương trình HỌC TẬP NGẮN HẠN (CÓ HỌC BỔNG HỖ TRỢ)  TẠI ĐẠI HỌC KASETSART, THÁI LAN dành cho sinh viên HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM như sau:

STT

Ngành học tại KU

Số lượng

Thời gian

học tập

Yêu cầu với SV tham gia

Học bổng/Hỗ trợ

Liên hệ

Khoa được lựa chọn cấp học bổng

 1.  

Trồng trọt hoặc Thủy sản (Phân viện  tỉnh Sakon Nakhon)

1

1-3 tháng trong kỳ 1 hoặc kỳ 2

 

(Có thể thực hiện đề tài tốt nghiệp hoặc đăng ký học trao đổi tín chỉ)

 

KU hỗ trợ chỗ ở

Trợ lý trưởng Ban HTQT:

TS. Chuleeporn Chumnanka

ĐT:  +66 04272 5036

+66 3963 9994

E-mail: csncpc@ku.ac.th

Cheeporn.c@ku.th

Khoa Thủy sản

 

 1.  

Ngành Kinh tế Doanh nghiệp (EBBA) – Hệ đại học – Khoa Kinh tế (Phân viện Bangkhen)

1

1 kỳ (4 tháng) từ tháng 8 - tháng 12, 2019

 

(Có thể thực hiện đề tài tốt nghiệp hoặc đăng ký học trao đổi tín chỉ)

 

Hỗ trợ 12,000 baht/tháng

Miễn học phí

Bà Wanida Kammani

E-mail: fecowdka@ku.ac.uth

Wanida.kam@ku.th

Khoa Kế toán và QTKD

 

 1.  

Nông nghiệp nhiệt đới (chương trình quốc tế) – Hệ đại học và sau đại học

(Phân viện Bangkhen)

2 (đại học)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

1 (HV cao học)

1 kỳ,

Ít nhất 9 tín chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 tháng (làm đề tài)

Hỗ trợ bởi chương trình “Trao đổi sinh viên quốc tế Đông Nam Á” (AIMS)

 

Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0 hoặc TOEFL 500.

 1. Miễn học phí (tương đương 128,600 Baht)
 2. Miễn KTX (tương đương 3000 bath/tháng)
 3. Hỗ trợ tiền ăn
 4. Phí làm visa (1,900 Baht/person)
 5. Bảo hiểm y tế
 6. Mua sách/tài liệu 158,600 Baht)

 

Điều phối viên:

Bà Monthira Phrapchin

Tel. 029427146

Quản lý dự án:

Phó GS. TS. Donludee Jaisut

Phó trợ lý Ban HTQT:

ĐT: 024790588 máy lẻ 201

Khoa KT&PTNN

(1 suất)

 

Khoa KT&QTKD

 (1 suất)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

Khoa KT&QTKD

(1 suất)

 

 1.  

Nông nghiệp (Phân viện Kamphaeng Saen)

3

1-3 tháng (đầu kỳ 1 hoặc kỳ 2 của KU)

 

(Có thể thực hiện đề tài tốt nghiệp hoặc đăng ký học trao đổi tín chỉ)

 

Miễn học phí, phí nguyên vật liệu (nếu tham gia nghiên cứu)

 

Lưu ý: sinh viên tự trả tiền đi lại, ăn ở, chi tiêu cá nhân.

Bà Lalida Masiri

ĐT. 063-6682844

Khoa Nông học

 

 1.  

Khoa Khoa học và cơ khí

Chương trình Kỹ thuật môi trường dân dụng và Chương trình Khoa học (Hóa, Lý, và các môn khác) (Phân viện tỉnh Sakon Nakhon)

2

2 tháng: Tháng 2 –3/ 2019 hoặc tháng 8- 9/ 2019

 

(Thực hiện đề tài tốt nghiệp)

 

 1. Miễn KTX
 2. Hỗ trợ sinh hoạt phí  4,000 Baht/month

 

Phó trợ lý Ban HTQT

TS. Piyanuch Jaikaew Assistant

Cán bộ hành chính tổng hợp:

Bà Pilasinee Tantachasaid –ĐT: 08-1739-1541

042-725-033

Khoa CNTT

(ngành Information technology, computer science, electrical and computer engineering)

 1.  

Khoa cơ điện (Engineering)

Phân viện Kamphaeng Saen

 

3

1 kỳ

 

Học bổng trị giá 30.000 bath và miễn phí đăng ký học

Bà Natcha Chanphuang

ĐT: 02-579-1489

Khoa Cơ điện (ngành: agricultural engineering, civil engineering irrigation, food engineering, mechanical engineering, civil engineering)

 

 Lưu ý: Thời gian bắt đầu kỳ học cho bậc đại học và sau đại học ở đại học Kasetsart:

-          Kỳ 1: 06/08/2018 - 24/12/2018

 -          Kỳ 2: 14/01/2019 - 27/05/2019

 -          Kỳ 3: 10/06/2019 - 23/07/2019

1.      Điều kiện dự tuyển

-         Là sinh viên Học viện;

-         Có điểm trung bình chung tích lũy từ 2.5 trở lên;

-         Có khả năng tiếng Anh tốt: Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 5.0 hoặc TOEFL 500) hoặc đang học chương trình chất lượng cao sẽ được ưu tiên xét tuyển.

2.      Hồ sơ xét tuyển gồm

-         Thư xin dự tuyển bằng tiếng Anh (Trình bày ý tưởng nghiên cứu nếu thực hiện đề tài hoặc lý do lựa chọn các môn học trao đổi 1-2 trang A4, đánh máy, font chữ  (12-13) Times New Roman)

-         Bảng điểm tích lũy đến thời điểm nộp đơn.

-         Chứng chỉ tiếng Anh và các chứng chỉ khác (nếu có).

3.      Quy trình xét tuyển:

-          Sinh viên nộp hồ sơ về khoa đang theo học.

-          Khoa xét tuyển hồ sơ và gửi hồ sơ của sinh viên được lựa chọn (theo số lượng chỉ tiêu ghi trong bảng thông tin về học bổng) về Ban HTQT chậm nhất 1 tháng trước kỳ học lựa chọn.

Lưu ý: Sau khi sinh viên được lựa chọn, Ban HTQT sẽ hướng dẫn sinh viên hoàn thiện các thủ tục phía trường KKU yêu cầu và thủ tục xuất cảnh.

4.      Thông tin liên hệ

-          Chuyên viên phụ trách: Lê Thị Thanh Phương, Ban Hợp tác quốc tế, P.226 Nhà Hành Chính; ĐT: (024)62617549 hoặc 098.983.9867

Hoặc Trợ lý hợp tác quốc tế tại các khoa.

 

Cơ hội cho sinh viên thực tập tại nước ngoài

Hằng năm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai hàng ngàn suất thực tập tại nước ngoài cho các sinh viên khi đi thực tập...

Bạn có biết, trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của mình, đa số sinh viên sẽ tìm các công việc làm thêm như bưng bê, bán hàng, dạy học… Số còn lại loay hoay với các công việc thực tập trong nước không lương, hoặc có mức phí hỗ trợ trung bình chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng.

 

Cơ sở đào tạo tác phong và ngôn ngữ cho sinh viên trước khi sang thực tập tại Nhật Bản

Năm 2018, Việt Nam hội nhập quốc tế mạnh mẽ nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, đang cùng cả thế giới chạy đua trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang tính thay đổi cả thời đại. Vậy với tuổi trẻ và khát khao của mình, bạn có cần một hướng đi mới để tiến tới tương lai rộng mở phía trước. Đó chính là việc mạnh dạn “thử lửa ” ở vị trí thực tập quốc tế và đi nước ngoài làm việc với mức lương hàng chục triệu đồng.

Lương cao, tiếp cận văn hoá mới

Có lẽ vấn đề mà nhiều thực tập sinh quốc tế quan tâm đó là lương bổng. Bạn có biết rằng, một sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh, kỹ sư tại Nhật Bản có mức lương từ 24 đến 44 triệu đồng/tháng. Một thực tập sinh làm việc tại Australia cũng có mức lương không dưới 26 triệu đồng/tháng – một mức lương quá khác biệt nếu so sánh với con số 1,5 triệu đồng/tháng như đã đề cập ở trên.

 

Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam chuẩn bị lên đường thực tập Nhật Bản

Mỗi quốc gia đều có sự khác biệt. Chỉ đi du lịch thì bạn sẽ không có một cái nhìn sâu sắc về bản chất cuộc sống ở nơi đó. Khi sống ở đó bạn sẽ có nhiều cơ hội để khám phá và tìm hiểu về một nền văn hóa mới. Nó không chỉ giúp bạn mở rộng kiến thức về thế giới, mà còn mang đến những điều thú vị. Bạn có nhiều bạn bè hơn và trở về với một cái nhìn mới về đất nước của mình.

Trải nghiệm môi trường làm việc và khoa học

Chắc chắn bạn sẽ học được rất nhiều điều: từ tác phong tổ chức, làm việc nhóm, thảo luận và xây dựng hệ thống, ứng xử với môi trường… Và trong một thị trường việc làm đầy cạnh tranh như hiện nay, khi các nhà tuyển dụng chỉ quan tâm tới những điều nổi bật của bạn so với các ứng viên khác thì quãng thời gian tuyệt vời thực tập, làm việc tại nước ngoài mà bạn đã có được sẽ là thứ giúp bạn điều đó. Những kinh nghiệm quý báu sẽ luôn là lợi thế cho bạn khi quay trở về và làm việc tại quê nhà trong tương lai.

 

Hằng năm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai hàng ngàn suất thực tập tại nước ngoài như: Nhật Bản, Israel, Australia... cho các bạn sinh viên đang theo học tại Học viện. Các bạn sinh viên khi đi thực tập sẽ được trải nghiệm những kiến thức đã học tại giảng đường vào thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn đặc biệt có thêm khoản thu nhập đủ trang trải cho những năm học phí tiếp theo.

Các bạn đừng bỏ qua những cơ hội vô cùng tuyệt vời này khi theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Năm 2018, Học viện tiếp tục tuyển sinh và đào tạo các ngành truyền thống như: Thú Y, Chăn nuôi, Công nghệ thực phẩm, Khoa học cây trồng, Kinh tế, Kế toán...

Xem thêm chi tiết tại:

Website: http://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Hotline: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639./.

 
Switch mode views: