Đến với Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh để biết (1) Học về cái gì và (2) ra trường làm cái gì, ở đâu?

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngành quản trị kinh doanh là ngành đào tạo những nhà quản lý về kinh doanh nói chung cũng như về quản trị marketing và tài chính nói riêng. Cử nhân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh nắm vững kiến thức nguyên lý quản trị kinh doanh, kinh tế - xã hội, các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp/tổ chức; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn. Cử nhân được đào tạo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh; Có tư duy nghiên cứu độc lập; Có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc; Có khả năng làm việc tập thể, quản lý và huy động các nguồn lực; Đáp ứng được yêu cầu cho mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

Cử nhân Quản trị kinh doanh có thể công tác trong các lĩnh vực về quản trị, kinh doanh, marketing, tài chính, quản lý nhà nước về kinh doanh. Cụ thể đảm nhận các công việc về quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị vật tư, quản trị dự án, quản trị rủi ro, bán hàng, quản trị lực lượng bán hàng, thiết kế bán hàng; hoạt động thiết kế, cung ứng và dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng; hoạt động thiết kế và quản trị các chương trình truyền thông, quản lý kinh doanh, hợp tác kinh doanh, quản lý thị trường, thanh tra.

 

NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP – Mã ngành 52620114

AGRICULTURAL BUSINESS

Hiện nay, cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong nước và hướng xuất khẩu cũng đang mở ra đầy tiềm năng và sôi động tại Việt Nam. Ngành KDNN sẽ trang bị tri thức khoa học về toán học, kinh tế học, quản trị học, chăn nuôi, trồng trọt, môi trường vào lĩnh vực KDNN, những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, marketing và kiến thức chuyên sâu về quản lý sản xuất, nhân sự, marketing và tài chính để giải quyết các tình huống cụ thể trong các cơ sở sản xuất KDNN. Người học sẽ được rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp nhóm, đồng thời làm việc độc lập, từ đó có thể thiết lập được dự án kinh doanh, tiến hành các nghiên cứu liên quan, có các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề phát sinh và ra các quyết định.

Cử nhân KDNN sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở vị trí nhân viên, chuyên viên hoặc quản lý các cấp trong các tổ chức từ các doanh nghiệp nhỏ, trang trại, đến các tập đoàn lớn, các công ty cung cấp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, các công ty chế biến là “cỗ máy thực phẩm” cho loài người hay các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu về KDNN. Đặc biệt, người học có thể tự kinh doanh, theo đuổi niềm đam mê “vừa biết làm vườn, vừa biết bán hàng, vừa biết làm việc với nhiều người bán hàng khác”. Ngoài ra, họ còn có khả năng học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học độc lập bậc sau đại học về chuyên ngành: KDNN; Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị ngân hàng; Quản trị tài chính; Chính sách công…

 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

(1) Học về cái gì và  (2) ra trường làm cái gì, ở đâu?

Học ngành Quản trị kinh doanh Nông nghiệp tiên tiến là học cái gì? Hiểu một cách đơn giản thì Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý.

Theo học Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng, chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, marketing, tài chính để điều hành và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng xây dựng, triển khai các hợp đồng ngoại thương; kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp; xây dựng chiến lược và lập kế hoạch tiếp thị, tìm kiếm thị trường kinh doanh cũng như tự tạo lập doanh nghiệp cho riêng mình

Thực tế, trong quá trình lựa chọn ngành học cũng như định vị tương lai, nhiều bạn thí sinh vẫn chưa nắm bắt một cách rõ ràng “Học ngành quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến ra trường làm nghề gì?” Đối với ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến được đào tạo bằng tiếng Anh, sau khi ra trường các bạn có thể sử dụng tốt tiếng Anh trong giao tiếp xã hội và trong công việc, sẽ làm trong những lĩnh vực như quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, quản lý sản xuất, quản trị Marketing, quản trị chuỗi cung ứng,... trong các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

NGÀNH KẾ TOÁN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP (POHE)

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngành Kế toán theo định hướng nghề nghiệp (Professional Oriented to Higher Education - POHE) được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận mới trong đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp đang được áp dụng ở các nước Châu Âu và các nước có nền giáo dục tiên tiến.

TRONG TÂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

-       Đào tạo sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết để sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng.

-       Nội dung đào tạo trọng tâm vào vận dụng kiến thức chuyên môn nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán; chế độ kế toán vào các đơn vị SXKD, thương mai, dịch vụ, xây dựng…; Kỹ năng thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh cho các nhà quản trị làm cơ sở cho việc điều hành, tổ chức quản lý và ra các quyết định kinh doanh.

-       Sinh viên có cơ hội thực hành chuyên môn và rèn nghề tại các cơ sở sử dụng lao động ngay từ những học kỳ đầu của khóa học.

-       Chương trình bao gồm chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Kế toán & Kiểm toán.

-       Thời gian đào tạo: 3,5 - 4,0 năm.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ HỌC TẬP NÂNG CAO

Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân ngành Kế toán có thể làm việc tại tập đoàn kinh tế, các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ngân hàng và các đơn vị hành chính sự nghiệp các cấp (cơ quan tài chính, thuế, kho bạc…), các công ty kiểm toán, đồng thời có thể tiếp tục học các chương trình cao học Kế toán, Tài chính-Ngân hàng…

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đào tạo Cử nhân ngành Kế toán hơn 20 năm. Chương trình đào tạo luôn được cập nhật, phương pháp giảng dạy tiên tiến, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, cùng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được đào tạo ở các nước như Úc, Anh, Pháp, Nhật, Bỉ, Thái Lan, Philippines... Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình đều sớm tìm được việc làm phù hợp. Nhiều cựu sinh viên đang là kế toán trưởng của các doanh nghiệp, các sở, ban, ngành; cán bộ quản lý trong các ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc; giảng viên có trình độ Tiến sỹ trong các trường đại học…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chương trình tập trung đào tạo kiến thức chung về kinh doanh và quản lý, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế và Việt Nam; chế độ kế toán áp dụng trong các lĩnh vực SXKD, thương mai, dịch vụ, xây dựng…; Kỹ năng thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh làm cơ sở cho việc điều hành, tổ chức quản lý và ra các quyết định kinh doanh. Ngoài ra, sinh viên còn được đào tạo các kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán, làm việc theo nhóm, …

Thời gian đào tạo: 3,5 - 4,0 năm.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong các tập đoàn kinh tế, các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ngân hàng và các đơn vị hành chính sự nghiệp các cấp (Phòng Tài chính, Sở Tài chính, Cơ quan thuế, Kho bạc…). Ngoài ra, sinh viên có thể trở thành giảng viên ở các trường đại học, cao đẳng và có thể tiếp tục học lên bậc học cao hơn.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

Tầng 4 - Nhà hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Gia lâm - Hà Nội

Email: fabm@vnua.edu.vn; Điện thoại: 024-62617554; Hotline: 096 945 9798

Website: http://www1.vnua.edu.vn/khoa/ketoan/vi/

Switch mode views: