Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Nghiệm thu đề tài cấp Học viện năm 2018

Ngày 20 tháng 04 năm 2018, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Học viện và đề tài cấp Học viện được dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2017.

Danh sách Hội đồng Nghiệm thu đề tài KH&CN Cấp Học viện

(Kèm theo Quyết định số : 993/QĐ-HVN, ngày 11 tháng 04 năm 2018)

  1. PGS.TS. Đỗ Quang Giám – Chủ tịch hội đồng
  2. TS. Nguyễn Quốc Chỉnh – UV, Phản biện
  3. TS. Chu Thị Kim Loan – UV, Phản biện
  4. PGS.TS. Bùi Thị Nga – Uỷ Viên
  5. Ths. Đỗ Thuỵ Việt Giang – Uỷ viên, Thư ký

 

Danh sách đề tài nghiệm thu

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

Thời gian thực hiện

1

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài long của cư dân tại các toà nhà chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại Khu đô thị Đặng Xá – Gia Lâm Hà Nội

Ths. Trần Nguyễn Thị Yến

T1/2017- T12/2017

2

Nghiên cứu các yếu tổ ảnh hưởng tới thái độ học tập của ngành quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ths. Đỗ Thị Tuyết Mai

T1/2017- T12/2017

3

Tác động của việc cho thuê đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào các doanh nghiệp nông nghiệp đến kinh tế và đời sống của hộ gia đình ở tỉnh Sơn La

TS. Nguyễn Thị Thuỷ

T1/2017- T12/2017

4

Vận dụng chuẩn mực Kế toán quốc tế về Nông nghiệp (IAS41) trong doanh nghiệp Nông nghiệp: Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH giống thuỷ sản Hải Long

Ths. Lại Phương Thảo

T1/2017- T12/2017

5

Nghiên cứu sinh kế của hộ dân tại huyện nghèo nhất cả nước: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Ths. Nguyễn Hải Núi

T1/2017- T12/2017

6

Nghiên cứu xu hướng tiêu dung gạo của các hộ gia đình Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Phương

T1/2017- T12/2017

Nhận xét chung :

-          Hội đồng nghiệm thu đã có buổi làm việc hiệu quả

-          Các đề tài nghiệm thu đều có nội dung và hình thức tốt. Thêm vào đó, nhiều đề tài mang tính sáng tạo và có thể mở ra hướng đi mới trong nghiên cứu khoa học. Các đề tài đều đủ dung lượng để được nghiệm thu theo quy định

-          Tuy nhiên, các đề tài vẫn còn tồn tại một số vấn đề như giải pháp chưa gắn kết với mục tiêu, cách tính chưa rõ ràng, tiêu chí phân loại còn nhiều vấn đề,…

Buổi nghiệm thu kết thúc vào 16h30 ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Switch mode views: