Phát triển du lịch bền vững - Thực tập giáo trình đợt 2 năm học 2017-2018 dành cho K60QTKDT

Trong khuôn khổ học phần "Thực tập giáo trình 2" dành cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương trình tiên tiến lớp K60QTKDT, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh đã tổ chức học tập tại khu du lịch làng Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh.

Để thực hiện tốt chương trình học, đoàn thực tập đã thực hiện các nội dung: (1) Tập huấn chuyên môn, (2) Sinh viên đọc tài liệu và chuẩn bị đề cương; (3) Thu thập thông tin và đi thực địa; (4) Viết báo cáo và đánh giá.

Điểm đi thực tế năm nay lựa chọn là khu du lịch bền vững, trong đó sinh viên được lựa chọn các vấn đề liên quan đến việc hình thành, tổ chức, điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ của một hoặc một nhóm các doanh nghiệp (hay hộ nông dân, nhóm đồng sở thích) trong chuỗi sản phẩm thuộc khu du lịch. Từ đó quan sát tình huống dưới dạng các “case study” để trình bày bài báo cáo.

    

Hướng dẫn sinh viên về phương pháp và kỹ năng để hoàn thành thực tập

Tại buổi trao đổi ngày 14/3/2018 do PGS.TS Trần Hữu Cường-trưởng đoàn chủ trì, sinh viên được gợi ý, định hướng các chủ đề cho bài thu hoạch như: nội dung tổ chức nhân sự; sự hài lòng của khách hàng; vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia (hộ nông dân, doanh nghiệp tư nhân,…), bố trí hệ thống các dịch vụ, hoặc tìm hiểu cụ thể một dịch vụ trong chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch; vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Sau buổi tập huấn chuyên môn, sinh viên có thể lựa chọn các chủ đề, biết các phương pháp thu thập thông tin, cách làm việc theo nhóm và được chia sẻ kinh nghiệm đi thực địa.

Tiếp nối hoạt động tập huấn, đoàn đã triển khai chuyến đi thực địa tại khu du lịch làng Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh để sinh viên tự tìm hiểu, thu thập thông tin và trải nghiệm thực tế các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng.

 

Chị Dương Thị Mến, phó giám đốc phụ trách du lịch của công ty CP Du Thuyền Đông Dương tại làng Yên Mỹ, trao đổi thông tin chung & sản phẩm du lịch của công ty

Buổi học thực địa, gồm 21 sinh viên (trong đó có 2 sinh viên Hàn Quốc) lớp K60QTKDT và 6 cán bộ giảng viên phụ trách học phần, xuất phát từ Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đến Đông Triều, Quảng Ninh

 

Sinh viên lắng nghe cán bộ quản lý và nhân viên giới thiệu về sự hình thành, cơ cấu tổ chức và các sản phẩm dịch vụ tại làng du lịch

Tại điểm đặt chân đầu tiên của đoàn, là gia đình của một hộ nông dân tham gia trong chuỗi du lịch cộng đồng làng Yên Đức, các sinh viên được cán bộ quản lý (Chị Nguyễn Thị Hương, phó giám đốc phụ trách du lịch) của Công ty CP Du Thuyền Đông Dương, chi nhánh tại Yên Đức giới thiệu về lịch sử hình thành, tiềm năng và cơ hội phát triển của công ty và các sản phẩm dịch vụ tại khu du lịch làng Yên Đức. Sau khi được nghe được giới thiệu, các thành viên của đoàn cũng đặt ra những câu hỏi dành cho cán bộ và nhân viên làm việc tại khu du lịch làng Yên Đức với mong muốn thu thập được nhiều thông tin bổ ích cho học tập.

Trao đổi của Sinh viên với người lao động tại khu du lịch làng Yên Đức

Tiếp đó, các thành viên trong đoàn di chuyển tới hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tấp, một trong 9 hộ dân tham gia chính trong chuỗi du lịch làng quê Yên Đức. Tai đây, thông qua trao đổi với người lao động về các chính sách hỗ trợ, lợi ích và trách nhiệm của họ khi là thành viên của khu du lịch, các sinh viên được tìm hiểu mô hình vườn ao được bố trí đan xen, phù hợp với việc thực hiện đa cach trong kỹ thuật làm nông và thăm quan du lịch.

 

Sinh viên phỏng vấn khách du lịch tại khu du lịch làng Yên Đức

Trong chuyến đi, ngoài những thông tin thu thập từ phía nhà quản lý, người lao động, sinh viên con chủ động phỏng vấn khách hàng (là các du khách người nước ngoài), để có thêm những thông tin cho bài viết và kiến thức của mình

Ngoài các hoạt động học tập, sinh viên còn có những trải nghiệm tại dịch vụ du lịch và đều hứng thú với những bài học thực tiễn theo cách riêng của mình phục vụ cho định hướng nghề nghiệp trong tương lai về kinh doanh nông nghiệp theo cách học tập này.

Một số hình ảnh khác của đoàn thực tập

 

Sinh viên chụp ảnh lưu niệm trước hộ gia đình nông dân bà Nguyễn Thị Tấp- Một trong 9 hộ dân đang tham gia vào chuỗi phát triển du lịch cộng đồng tại Yên Đức

 

Sinh viên di chuyển và trao đổi thông tin theo nhóm

 

Sinh viên học cách giới thiệu sản phẩm từ nhân viên công ty tại địa điểm thực tế

Đoàn TTGT lần 2 K60QTKDT, 2018

Switch mode views: