Tiến Sĩ được đào tạo tại nước ngoài của Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh với sự nghiệp HTQT của Học viện

Hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, đang là một xu thế lớn của thế giới, tác động sâu sắc đến quan hệ quốc tế cũng như đời sống xã hội của mỗi quốc gia.

Trong bối cảnh hiện nay, hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, đặc biệt, khoa học công nghệ và giáo dục phát triển như vũ bão. Học viện Nông nghiệp Việt Nam, một trường đại học hàng đầu của ngành nông nghiệp nói riêng và cả nước nói chung đã và đang tích cực triển khai đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh có đội ngũ cán bộ giảng viên đào tạo ở nước ngoài rất hùng hậu với trên 14 tiến sĩ, chiếm đến 99% số tiến sĩ của Khoa. Đây là một trong những nguồn nhân lực góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Khoa cũng như của Học viện.

Nằm trong chuỗi các sự kiện nhằm tăng cường kết nối HTQT của học viện, trong 2 ngày 17,18/1/2018, Học viện tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo Học viện và những tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài.

Đến dự buổi gặp mặt có PGS.TS. Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện; GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; lãnh đạo các Ban Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Quản lý đào tạo, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo và trợ lý phụ trách Hợp tác quốc tế của các khoa và 95/185 giảng viên đã tốt nghiệp tiến sĩ tại nước ngoài.

 

Giám đốc Nguyễn Thị Lan phát biểu chỉ đạo

Buổi gặp mặt này còn nhằm đánh giá thực trạng, kết quả đã đạt được và tiềm năng đóng góp của các tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Từ đó xây dựng được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và ngân hàng đề xuất của các tiến sĩ, cán bộ được đào tạo tại nước ngoài; đề xuất giải pháp, cơ chế thúc đẩy hoạt động của tiến sĩ và cán bộ được đào tạo tại nước ngoài, đóng góp hiệu quả về đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của Học viện. Điều này cũng được thể hiện tại báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tiến sĩ đào tạo tại nước ngoài mà Ban Hợp tác quốc tế đã triển khai trong thời gian vừa qua.

 

Các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày những ý kiến, đề xuất nhằm tăng cường kết nối Học viện với quốc tế

Phát biểu tại buổi làm việc, bên cạnh việc đánh giá những kết quả nổi bật của Học viện trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nguyễn Thị Lan mong muốn những tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài trở về công tác cần phát huy tốt hơn nữa nội lực của mình, góp phần tạo đột phá trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Học viện trong thời gian tới. Để đạt được điều này rất cần sự chung tay và nhiệt huyết của các giảng viên và cán bộ Học viện.

Switch mode views: