ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2020-2023

Ngày 17/03/2020, Chi bộ Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, các đồng chí trong Tổ công tác số 1 của Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan đại diện

cho Đảng ủy Học viện chúc mừng Đại hội

 

Đồng chí Trần Hữu Cường- Bí thư Chi bộ trình bày

Báo cáo Tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2023

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2023, báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến cho các báo cáo của Chi bộ và Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan phát biểu tại Đại hội

Đại hội vinh dự được nghe phát biểu của GS. TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và biểu dương thành tích của Chi bộ Khoa nhiệm kỳ 2017-2020 trên các phương diện như: Xây dựng và phát triển Chi bộ, lãnh đạo công tác đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

 

Các đồng chí trong Tổ công tác số 1 của Đảng ủy và Đảng viên của Chi bộ

 

Đồng chí Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 chúc mừng Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 gồm: Đồng chí Đỗ Quang Giám, đồng chí Lê Thị Minh Châu và đồng chí Nguyễn Anh Trụ. Đồng chí Đỗ Quang Giám được bầu giữ chức danh Bí thư và đồng chí Lê Thị Minh Châu được bầu giữ chức danh Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội đã thành công tốt đẹp, góp phần cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

CHI BỘ KHOA KE &QTKD

Switch mode views: