Kinh doanh nông nghiệp

 

NGÀNH: Kinh doanh nông nghiệp    MÃ NGÀNH: 52620114

Tên tiếng Anh: Agricultural Business

CHUYÊN NGÀNH: Kinh doanh nông nghiệp      MÃ CHUYÊN NGÀNH:  52620114

Tên tiếng Anh: Agricultural Business

 

1. CHUẨN ĐÂU RA

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1.1.   Về kiến thức

Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống.

- Áp dụng được những nguyên lý cơ bản về toán, quản trị, kinh tế vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất kinh doanh và đáp ứng khả năng tiếp thu các kiến thức cơ sở và nâng cao của chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp;

- Vận dụng được kiến thức cơ sở về quản trị doanh nghiệp, marketing, tài chính và kế toán vào thực tiễn sản xuất kinh doanh và đáp ứng khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp;

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về thị trường, kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, để phát hiện và giải s các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ứng dụng được các phương pháp và các quy định về kế toán, kiểm toán để phân tích và ra quyết định trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

 - Áp dụng được các kiến thức chuyên sâu về quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị kênh phân phối, quản trị tài chính, quản trị hành chính văn phòng để giải quyết các tình huống phát sinh trong doanh nghiệp;

- Ứng dụng các phương pháp định tính và định lượng để nhận diện rủi ro, đánh giá và đo lường rủi ro trong kinh doanh nông nghiệp; Vận dụng được các mô hình quản lý hộ và trang trại một cách hiệu quả;

- Xây dựng được kế hoạch ngắn hạn chủ yếu; dự án đầu tư kinh doanh, chiến lược marketing hỗn hợp cho sản phẩm nông nghiệp, báo cáo kế toán quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp;

- Vận dụng các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp để xác định hướng nghiên cứu, thu thập, xử lý và phân tích số liệu, luận giải vấn đề nghiên cứu và đề xuất giải pháp liên quan đến chủ đề nghiên cứu.

1.2.   Về kỹ năng

-  Xác định, phân tích và giải quyết được các vấn đề phát sinh trong các hoạt động về kinh doanh nông nghiệp, quản trị, liên kết giữa các thành viên trong kênh phân phối, văn hóa doanh nghiệp;

-  Phân tích và lựa chọn được các phương án sản xuất phù hợp; Tổ chức  các nguồn lực và thực hiện được các cuộc điều tra nghiên cứu thị trường, chiến lược marketing trong nông nghiệp;

-  Xác định, tổ chức thực hiện được các nghiên cứu và phát triển các vấn đề nghiên cứu trong kinh doanh nông nghiệp;

- Có khả năng cập nhật và vận dụng các công cụ, phần mềm, phương pháp nghiên cứu phục vụ công việc chuyên môn;

- Có khả năng làm việc tương đối độc lập, chủ động; Có khả năng trình bày vấn đề rõ ràng, thuyết phục;

- Có kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm, giao tiếp trong nhóm và với nhóm khác;

- Có kỹ năng tập hợp thành viên và tổ chức thực hiện các công việc đơn giản được giao; đánh giá kết quả công việc của từng thành viên và của nhóm/tổ; Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian, quản lý các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ;

- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh ở trình độ tương đương TOEIC 400 ;

- Sử dụng tương đối thành thạo các phần mềm tin học thông dụng (Word, Excel, Pointpower) phục vụ công việc; Có khả năng tìm kiếm thông tin trên Internet phục vụ cho việc tự học và tự nâng cao chuyên môn.

1.3.   Về phẩm chất đạo đức

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, có trách nhiệm với xã hội, với công việc chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sáng tạo và yêu nghề;

- Có ý thức kỷ luật tốt, nghiêm túc, ham học hỏi, chủ động trong công việc, phong cách làm việc khoa học;

- Không ngừng học tập, rèn luyện, cập nhật, nâng cao kiến thức kinh tế xã hội và các kiến thức phục vụ chuyên môn và phát triển nghề nghiệp sau này.

2. ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp có thể công tác ở vị trí nhân viên hoặc các cấp quản lý (trưởng phòng, quản đốc, giám đốc) tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp hoặc cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh, cụ thể các lĩnh vực sau:

- Lĩnh vực kinh doanh: bán hàng trực tiếp, kế hoạch kinh doanh, quản lý doanh số, quản lý lực lượng bán hàng, thiết kế bán hàng;

- Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng: thiết kế dịch vụ, duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng, thiết lập mối quan hệ với khách hàng;

- Lĩnh vực quản trị: thuộc lĩnh vực sản xuất và tác nghiệp chung và trong nông, lĩnh vực nhân sự, nguyên vật liệu, dự án đầu tư, chương trình phát triển …;

- Lĩnh vực phân phối và cung ứng: Phụ trách kênh phân phối, các hoạt động logistic trong doanh nghiệp;

- Lĩnh vực nghiên cứu thị trường: nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp và doanh nghiệp, hoặc các công ty nghiên cứu thị trường;

- Lĩnh vực truyền thông: thiết kế và quản lý các chương trình truyền thông marketing trong các doanh nghiệp hoặc công ty truyền thong;

- Lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh doanh: đăng ký kinh doanh, quản lý kinh doanh, hợp tác kinh doanh, quản lý thị trường, thanh tra…

3. ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp có khả năng học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học độc lập bậc sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, sau tiến sỹ) về chuyên ngành: Kinh doanh nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị ngân hàng; Quản trị tài chính; Chính sách công….

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, CHUẨN QUỐC TẾ ĐÃ THAM KHẢO

- CTĐT: Kinh doanh nông nghiệp, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

- CTĐT: Kinh tế nông nghiệp, Đại học Cần Thơ

- CTĐT: Quản trị kinh doanh nông nghiệp, Đại học Los Banos

 

 

Switch mode views: