Thông báo lùi kế hoạch nộp Khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo lùi kế hoạch nộp Khóa luận tốt nghiệp học kỳ II  năm học 2019-2020.
Thời gian nộp: Ngày 08/6/2020
Địa điểm nộp: Tại các Bộ môn sinh viên được Thầy, Cô hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
Thời gian bảo vệ: Khoa sẽ có thông báo sau

Switch mode views: