Thông báo bổ sung hồ sơ trong danh sách sinh viên đã đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Khóa 64

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017, Quyết định 1312/QĐ-HVN ngày 09/05/2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ đơn đăng ký của sinh viên;

Ban quản lý đào tạo thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành khóa 64 (Danh sách kèm theo 23.4.2020 Danh sách sinh viên đăng ký).

Ban quản lý đào tạo yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra lại các thông tin cá nhân (Họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, ngành học, nguyện vọng đăng ký). Sinh viên cần đính chính về thông tin trong danh sách đăng ký chuyên ngành gửi thông tin đính chính (gửi kèm ảnh chụp thẻ sinh viên/CMND/Thẻ CCCD, phiếu đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành) về Ban Quản lý đào tạo (qua email: tranthanhha@vnua.edu.vn) trước 16 giờ 00 ngày 29/04/2020.

Ban Quản lý đào tạo yêu cầu sinh viên thực hiện theo đúng nội dung của thông báo.

Switch mode views: