Thông báo tiếp tục triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 từ ngày 13/04

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 13/04/2020, Học viện tiếp tục giảng dạy trực tuyến (sinh viên học tại nhà) bằng phần mềm Microsoft Teams phần lý thuyết tất cả các học phần mở cho bậc đại học trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 theo thời khóa biểu.

Giám đốc Học viện yêu cầu các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần tham gia lớp học trực tuyến theo thời khóa biểu và thực hiện đúng Quy định về dạy và học của Học viện. Trong trường hợp sinh viên không tham gia được lớp học do không có thiết bị/ mạng internet phục vụ việc học trực tuyến cần viết đơn (theo mẫu) và gửi bản scan về Ban Quản lý đào tạo (qua Email: tranthanhha@vnua.edu.vn) trước 17h ngày 10/04/2020.

Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Switch mode views: