Về việc triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 trong tuần từ 23/03 - 29/03

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 13/CT - TTg ngày 11 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) tổ chức dạy học trực tuyến (sinh viên học tại nhà) phần lý thuyết trong tuần từ 23/03 - 29/03 một số học phần (danh sách kèm theo) mở trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo thời khóa biểu bằng phần mềm Microsoft Teams.

Giám đốc yêu cầu các sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần theo danh sách ở trên tham gia lớp học trực tuyến và thực hiện đúng Quy định về dạy và học của Học viện. Trong trường hợp sinh viên không tham gia được lớp học do không có thiết bị/ mạng internet phục vụ việc học trực tuyến cần viết đơn (theo mẫu) và gửi bản scan về Ban Quản lý đào tạo (qua Email: tranthanhha@vnua.edu.vn) trước 17h ngày 21/03/2020.

Giám đốc đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Switch mode views: