Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh gửi tới các Em Sinh viên, Học viện Cao học, Nghiên cứu sinh Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams theo đường link: https://www.vnua.edu.vn/thong-bao/huong-dan-su-dung-microsoft-teams-50519

Switch mode views: