Thông báo phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2019-2020 (tháng 3/2020)

1. Bộ môn Tài chính
Sinh viên được phân công thực tập tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 năm học 2019-2020 (tháng 3/2020) về Bộ môn Tài chính sẽ liên hệ làm việc với giáo viên hướng dẫn như sau:
1. Cô Hương: huongnt.hua@gmail.com/0988968155
2. Cô Hảo: ltthao@vnua.edu.vn/ 0963491615
3. Cô Hoàng Anh: Dthoanganh.hua@gmail.com/0982851189
 
Họ và tên sinh viên Mã sinh viên Lớp Số điện thoại Giáo viên hướng dẫn 
Đỗ Thị Hạnh Phương 614241 K61QTTC 0915465032 Nguyễn Thị Hương
Nhâm Thuý Phi Phan  612937 K61QTKDA  0968741988 Đào Thị Hoàng Anh 
Nguyễn văn Tài 612948 K61QTTC 0352552589 Lê Thị Thanh Hảo 

 

Switch mode views: