KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020 (ĐỢT BỔ SUNG)

Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh - Học viện nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt bổ sung học kỳ 2 - năm học 2019 - 2020 của các chuyên ngành KTDN, QTDN và KDNN như sau:

Giao Đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký TTTN học kỳ 2 - năm học  2019 - 2020 đợt bổ sung  từ 16/03/2020 theo lịch của các Bộ môn được  phân công hướng dẫn 9.3.2020 Phan cong BM huong dan

Nộp đề cương sơ bộ (2 bản) cho các Bộ môn vào thứ 6 ngày  10/04/2020.

Các bộ môn nộp tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp, tên công ty  của sinh viên thực tập cho trợ lý đào tạo vào thứ 4 ngày 15/04/2020.

Thời gian nộp Đề tài khóa luận tốt nghiệp: Thứ hai ngày 10/08/2020.

(SV nộp trực tiếp tại các Bộ môn thực tập)

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp dự tính vào 18-21/08/2020.

Hà Nội, ngày 6 tháng  03 năm 2020

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

Switch mode views: