Thông báo về việc gia hạn đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Khóa 64

Căn cứ thông báo số 71/TB-HVN, ngày 20/01/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc xét tuyển vào các chuyên ngành khóa 64;

Căn cứ thông báo 174/HVN – VP, ngày 18/02/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học đến hết 01/03/2020 vì những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp di virus corona gây ra.

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành khóa 64 đến 17h00 ngày 13/03/2020 theo mẫu đơn 24.2.2020 Mẫu đơn đăng ký.

Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa, sinh viên biết và thực hiện.

Switch mode views: