ĐIỀU KIỆN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC BẮT BUỘC TỪ K62 (bản update 19/9/2019)

Từ K62 sinh viên phải đạt Chuẩn đầu ra Tin học gồm mức Cơ bản và Ứng dụng chuyên ngành.

I.  Đối với Chuẩn đầu ra Tin học  mức cơ bản, sinh viên cần đạt một trong những điều kiện sau:

-       Đạt điểm học phần từ 5,5 (hệ 10) trở lên một trong những học phần sau trong chương trình đào tạo: Tin học đại cương (mã học phần TH01009 hoặc THE01009); Tin học ứng dụng (RQ01007); Máy tính ứng dụng trong nông nghiệp (THE02001);

-       Có một trong những chứng chỉ Tin học: chứng chỉ quốc tế IC3, chứng chỉ quốc tế ICDL, hoặc chứng chỉ quốc gia Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thi sát hạch; hoặc có 02 chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS của 2 môn khác nhau (Word, Excel, PowerPoint,…).

-       Đạt điểm trung bình cộng lý thuyết và thực hành từ 5,5 (hệ 10) trở lên môn thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học do Học viện tổ chức.

II.  Đối với Chuẩn đầu ra Tin học mức ứng dụng chuyên ngành, sinh viên cần đạt một trong những điều kiện sau:

-       Đạt điểm học phần từ 5,5 (hệ 10) trở lên của hai trong những học phần sau: CNTT ứng dụng trong nông nghiệp (ITC03001), CNTT ứng dụng trong kinh tế - xã hội (ITC03002), CNTT ứng dụng trong quản lý tài nguyên - môi trường (ITC03003), Thiết kế đồ họa máy tính (ITC03004), Phát triển ứng dụng web cơ bản (ITC03005);

-       Đạt điểm trung bình cộng lý thuyết và thực hành từ 5,5 (hệ 10) trở lên môn thi Ứng dụng Công nghệ thông tin chuyên ngành trong Kỳ thi Chuẩn đầu ra Tin học do Học viện tổ chức.

III.    Xét miễn học, miễn thi, quy đổi điểm đối với các môn Tin học mức cơ bản (tham khảo ảnh dưới)

IV. Quy trình xét quy đổi điểm

 A.  Thời gian nộp chứng chỉ: Trước 10 ngày

 1. Trước mỗi kỳ thi đối với học phần xin miễn thi và quy đổi điểm (Trường hợp đã đăng ký học phần xin xét)

 2. Trước khi đăng ký học đối với học phần xin miễn học và quy đổi điểm (Trường hợp chuẩn bị đăng ký học phần)

 3. Các loại giấy tờ sinh viên cần chuẩn bị

   + Bản chính bằng/chứng chỉ

   + 01 Bản sao bằng/chứng chỉ có công chứng

   + Đơn xin xét Quy đổi điểm

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TRUNG TÂM TIN HỌC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ:      Phòng 306 - Nhà A1 cán bộ - HVNNVN
Điện thoại: 04.666.28.620 / 0961.174.239

Switch mode views: