Thông báo danh sách trúng tuyển lớp K64KEP

Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh thông báo danh sách trúng tuyển lớp K64KEP. 
Sinh viên xem thời khóa biểu ở đường link này hoặc liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp cô Lê Thị Thanh Hà bộ môn Kế toán quản trị và kiểm toán: 0326787089

http://daotao.vnua.edu.vn/Default.aspx?page=thoikhoabieu&load=all&sta=1 

STT Mã SV Họ Tên Lớp cũ Lớp mới SDT
1 642524 Nguyễn Thị Thanh Huyền K64KEC K64KEP 0971562217
2 642677 Nguyễn Thọ Ngọc Linh K64KEC K64KEP 0389548032
3 642664 Nguyễn Hà Mai Anh K64KEC K64KEP 0969796866
4 642663 Trần Thị Hồng Hạnh K64KEB K64KEP 0984819813
5 642666 Trần Thị Minh Hải K64KEC K64KEP 0967250008
6 640043 Nguyễn Thị Tân Hương K64KEC K64KEP 0966577797
7 642288 Nguyễn Thị Linh Trang K64KEC K64KEP 0962184626
8 647179 Nguyễn Thị Thu Uyên K64KEC K64KEP 0947534880
9 642917 Phạm Thị Quỳnh Anh K64KEC K64KEP 0966492536
10 646683 Tô Thị Hồng Quyên K64KEE K64KEP 0379613530
11 646771 Nguyễn Thị Hoàng Anh K64KEE K64KEP 0339644335
12 646708 Trần Thu Hà K64KEE K64KEP 0392397828
13 646540 Nguyễn Thị Hằng K64KEE K64KEP 0985148263
14 646689 Lê Thị Ngoan K64KEE K64KEP 0329552475
15 645876 Tạ Thị Phương Thúy K64KEC K64KEP 0911733967
16 645561 Đỗ Thu Hằng K64KEC K64KEP 0376984091
17 645946 Nguyễn Thanh Xuân K64KEC K64KEP 0979741150
18 645565 Phạm Thị Thúy Hằng K64KEC K64KEP 0868200868
19 645556 Lê Thị Minh Hòa K64KEC K64KEP 0969318272
20 647190 Phạm Thúy Hằng K64KEC K64KEP 0335828404
21 642609 Bùi Thị Kiều Trang K64KEC K64KEP 0338367045
22 641586 Vũ Thị Thanh Nga K64KED K64KEP 0334624880
23 642867 Nguyễn Thị Hào K64KEC K64KEP 0985198006
24 642964 Nguyễn Thị Hiền K64KED K64KEP 0362322801
25 642960 Nguyễn Thị Thanh K64KED K64KEP 0981377327
26 646303 Nguyễn Bích Ngọc K64KED K64KEP 0346459657
27 646173 Nguyễn Thị Hải Vân K64KED K64KEP 0985197264
28 646095 Trần Thị Khánh Linh K64KED K64KEP 0386650282
29 646119 Đặng Thị Hoài Ân K64KED K64KEP 0377322084
30 646066 Tăng Thị Trang K64KED K64KEP 0976516932
31 646298 Cao Thị Hiền K64KED K64KEP ko có 
32 646285 Đỗ Thị Huyền K64KED K64KEP 0364075844
33 646322 Đặng Phạm Thu Huyền K64KED K64KEP 3085650695
34 642949 Lê Thị Lâm K64KED K64KEP 0387545775
35 646557 Nguyễn Hoài Ngọc K64KEE K64KEP 0869868803
36 643048 Đào Thị Thu Trang K64KEE K64KEP 0398406214
37 646426 Đặng Kiều Chinh K64KEE K64KEP 0388474526
38 645916 Đặng Thị Hoài Anh K64KEC K64KEP ko có 
39 641520 Đinh Thị Trà My K64KEC K64KEP 0968358601
40 645927 Nguyễn Thị Duyên K64KEC K64KEP 0334512558
41 643023 Đinh Thị Vân Anh K64KEC K64KEP 0814066438
42 647197 Mai Trung Đức K64KEC K64KEP ko có 
43 645851 Trương Quách Thùy Dương K64KEC K64KEP 0332032766
44 642918 Trần Kim Dung K64KEC K64KEP 0338309729
45 643024 Ngô Thị Trà My K64KEC K64KEP 0966469452
46 645877 Nguyễn Bình An K64KEC K64KEP 0357795680
47 645945 Phạm Ngọc Tâm K64KEC K64KEP 0934483369
48 647084 Nguyễn Thị én K64KEC K64KEP 0356697390
49 643036 Chu Thị Minh Anh K64KEC K64KEP 0854982985
50 645952 Nguyễn ánh Minh K64KEC K64KEP 0975051607
51 645904 Bùi Thùy Dung K64KEC K64KEP 0398671497
52 646954 Đào Thị Huyền Trang K64KEC K64KEP 0986968713
53 646865 Võ Thị Hoa K64KEE K64KEP 0327651410
54 646925 Bùi Thị Hà K64KEE K64KEP 0354690298
55 646465 Lê Thị Hoàng Mai K64KED K64KEP 0961325923
56 645999 Vũ Phương  Thảo K64KED K64KEP 0329110105
57 646375 Vương Thị Thanh  Hiền K64KEE K64KEP 0348203029
58 646430 Nguyễn Phương Thảo K64KEE K64KEP 0917560329
59 641075 Đoàn Thị Trà My K64KEA K64KEP 0325439798
60 645037 Phạm Nhật Ánh K64KEA K64KEP 0584744730
61 642113 Nguyễn Thị  Lộc K64KEA K64KEP 0981051920
62 641089 Nguyễn Thị Ánh Tuyết K64KEA K64KEP 0971383201
63 647124 Nguyễn Thị Mỹ  Linh K64KEA K64KEP 0928745464
64 641038 Dương Hải  Yến  K64KEA K64KEP 0388838411
65 646944 Hoàng Hà  Ngọc K64KEA K64KEP 0382230382
66 641086 Nguyễn Thị  Dịu K64KEA K64KEP 0962743701
67 645157 Nguyễn Quỳnh Trang K64KEA K64KEP 0866166117
68 645114 Phạm Thị  Ánh K64KEA K64KEP 0337175616
69 645187 Vũ Thị  Diệp K64KEA K64KEP 0338209511

 

Switch mode views: