Thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo điểm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018-2019. Mọi đính chính sai sót sinh viên phản hồi qua email trolydaotao@gmail.com trước 11h thứ 5 ngày 29/8/2019.

Switch mode views: