Thông báo lịch thi xếp lớp năng lực cho sinh viên Khóa 64 lớp Tiên tiến, Chất lượng cao.

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo lịch thi xếp lớp năng lực cho sinh viên Khóa 64 lớp Tiên tiến, Chất lượng cao. Đề nghị sinh viên lớp tiên tiến  tham gia kỳ thi đầy đủ(bắt buộc). Cụ thể:
Thời gian: ngày 28/8/2019 
Ca 1: bắt đầu từ tiết 1: từ 7h00 - 8h40
Ca 2: bắt đầu từ tiết 3: từ 8h50 - 10h30
Tại giảng đường Nguyễn đăng phòng máy 108 và 109
 
Danh sách sinh viên chia theo từng phòng, từng ca có trong file đính kèm.
Switch mode views: