Giới thiệu chung

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1.THÔNG TIN CHUNG

Tên chương trình: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: 52903414

Loại hình đào tạo:Chính quy tập trung

Thời gian đào tạo:4.5 năm

Ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo: Tiếng Anh

Tổng số tín chỉ yêu cầu: 148 tín chỉ

Tên văn bằng:  Cử nhân Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến: Honor program) – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Nơi cấp bằng: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chương trình được xây dựng từ năm 2008 trên cơ sở đối sánh từ chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh nông nghiệp của Trường Đại học Wisconsin – Madison, Wisconsin, Hoa Kỳ;

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

2.1. Mục tiêu của chương trình

- Mục tiêu chung:

    CTTT- Quản trị kinh doanh nông nghiệp đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn cao về quản trị kinh doanh, có năng lực quản lý các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

    - Mục tiêu cụ thể: Cử nhân sau khi ra trường

    - M1: Trở thành công dân có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực và yêu nghề, năng động, sáng tạo;

    - M2: Vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức được học vào lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh nông nghiệp và nghiên cứu thị trường

    - M3: Các cử nhân tốt nghiệp từ chương trình có đủ năng lực để tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn; thực hiện các nghiên cứu khoa học.

    - M4: Sau khi ra trường qua tích lũy kinh nghiệm thực tế các cử nhân tốt nghiệp trở thành doanh nhân, lãnh đạo trong các tổ chức kinh doanh nông nghiệp.

2.2. Chuẩn đầu ra

    Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên đạt được:

Kiến thức chung

ELO1

Áp dụng hệ thống tri thức khoa học về chính trị xã hội và nhân văn vào hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống

ELO2

Vận dụng dụng tri thức khoa học về toán, nông nghiệp, kinh tế vào lĩnh vực quản trị kinh doanh nông nghiệp

 

Kiến thức chuyên môn

ELO3

Vận dụng những kiến thức cơ bản về nguyên lý tổ chức, quản lý, kinh tế, kế toán và marketing trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp.

ELO4

Đánh giá những vấn đề liên quan đến thị trường trong nước, khu vực và quốc tế cho các sản phẩm và dich vụ có liên quan đến kinh doanh nông nghiệp.

ELO5

Phát triển các chiến lược kinh doanh trong các tổ chức kinh doanh nông nghiệp.

Kỹ năng chung

ELO6

Có khả năng lãnh đạo và vận hành nhóm

ELO7

Có khả năng tiến hành các nghiên cứu liên quan đến kinh doanh nông nghiệp.

ELO8

Có khả năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong các hoạt động giao tiếp - Đạt tối thiểu B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương.

Kỹ năng chuyên môn

ELO9

Vận dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quản trị kinh doanh nông nghiệp

ELO10

Vận dụng kỹ năng ra các quyết định trong quản trị kinh doanh nông nghiệp

ELO11

Vận dụng kỹ năng hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát một đơn vị kinh doanh

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

ELO12

Có nhận thức về các ảnh hưởng xã hội, môi trường và nhu cầu nghề nghiệp về lĩnh vực quản trị kinh doanh nông nghiệp

ELO13

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyện nghiệp.

ELO14

Sẵn sàng tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành và liên ngành trong suốt sự nghiệp.

 

3. ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TỐT NGHIỆP

3.1. Định hướng nghề nghiệp

    Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh chương trình tiên tiến có thể công tác trong các lĩnh vực và vị trí công tác liên quan đến:

* Vị trí công tác:

1. Quản trị kinh doanh nông nghiệp

Chuyên viên trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp;

Cán bộ xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm;

Quản lý tổ chức kinh doanh nông nghiệp

Chuyên viên marketing quốc tế;

Chuyên viên quản trị kinh doanh quốc tế;

Quản trị dự án kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

Nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực nông sản và thực phẩm;

2. Cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên khoa học và giảng dạy trong lĩnh vực liên quan.

* Cơ quan công tác:

- Các tổ chức kinh tế trong nước: công ty, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh nông nghiệp;

- Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh nông nghiệp;

- Các doanh nghiệp xúc tiến thương mại đầu tư, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và hệ thống kênh phân phối về nông, lâm, ngư nghiệp;

- Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến quản trị kinh doanh nói chung và quản trị kinh doanh nông nghiệp nói riêng.

3.2. Định hướng học tập nâng cao trình độ

Cử nhân sau khi tốt nghiệp chương trình tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu nâng cao ở các bậc thạc sĩ và tiến sĩ về Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp và các ngành có liên quan khác như Kinh tế, Marketing, Tài chính nông nghiệp trong nước và quốc tế.

4. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

* Sinh viên Việt Nam

Tiêu chuẩn tuyển sinh: Sinh viên trúng tuyển vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo quy định.

Cách thức tuyển sinh: Sinh viên nộp đơn xin dự tuyển ở Văn phòng CTTT-QTKDNN (thời gian nộp đơn được thông báo sau khi sinh viên nhập học từ 2-3 tuần trên website của Học viện và Khoa). Điều kiện dự tuyển và nội dung thi tuyển do Giám đốc Học viện quy định hàng năm, sau khi sinh viên đã nhập học vào Học viện.

Các sinh viên đăng kí dự tuyển CTTT-QTKDNN sẽ tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh theo dạng thức mô phỏng TOEFL ITP. Kết quả kiểm tra tiếng Anh là căn cứ tuyển chọn sinh viên (điều kiện tối thiểu là đạt 300 điểm mô phỏng TOEFL ITP).

Các sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn sử dụng ở mức điểm tương đương được miễn kiểm tra đầu vào.

* Sinh viên quốc tế

Tiêu chuẩn tuyển sinh: Đã tốt nghiệp tương đương Phổ thông trung học trở lên;

Cách thức tuyển sinh: Sinh viên nộp hồ sơ và nhận kết quả xét tuyển qua Ban Hợp tác quốc tế. Hồ sơ gồm bảng điểm phổ thông trung học, thư nêu lý do mong muốn theo học CTTT-QTKDNN và chứng chỉ tiếng Anh. Tiêu chí xét tuyển do Học viện quy định hàng năm.

5. BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

 PROGRAM SPECIFICATION 2017

 Program specification 2016

 PROGRAM SPECIFICATION 2013

 PROGRAM SPECIFICATION 2011

 Student Hanbook K61 FABM

 Student Hanbook 62 FABM

 Student Hanbook K60 FABM

 

LIÊN HỆ: Văn phòng Chương trình tiên tiến - Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

Tầng 4, Phòng 419 - Nhà Hành chính - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 024 62617554; 096 945 97 98

Email: Cttt_qtkd@vnua.edu.vn

Website: http://www1.vnua.edu.vn/khoa/ketoan/vi/cttt/gioi-thieu-tt

  http://www1.vnua.edu.vn/khoa/ketoan/vi/cttt/new

Switch mode views: