Bộ môn Kế toán tài chính

GIỚI THIỆU 

Bộ môn Kế toán tài chính tiền thân là Bộ môn Kế toán (thành lập tháng 9 năm 1996) thuộc Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, trường Đại học Nông nghiệp I. Từ tháng 12 năm 2007, Bộ môn Kế toán trực thuộc Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh và được đổi tên thành Bộ môn Kế toán tài chính theo Quyết định số 665/QĐ-NNH ngày 06 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO 

Bộ môn Kế toán tài chính đảm nhận giảng dạy các môn học kế toán tài chính cho sinh viên bậc đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh và Kinh tế, và cho học viên cao học Kế toán và cao học Quản trị kinh doanh. Hiện tại,  Bộ môn giảng dạy các môn học sau đây:   

STT

Môn học

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Các môn học thuộc chương trình đại học:

1

Nguyên lý kế toán

x

x

2

Kế toán tài chính

x

x

3

Kế toán tài chính 1

x

 

4

Kế toán tài chính 2

x

 

5

Kế toán thuế

x

 

6

Kế toán hành chính sự nghiệp

x

 

7

Kế toán hợp tác xã

x

 

8

Kế toán máy

x

 

9

Kế toán ngân hàng

x

 

10

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp

x

 

11

Kế toán thương mại dịch vụ

x

 

12

Kế toán hợp nhất kinh doanh và tập đoàn

x

 

13

Kế toán doanh nghiệp xây lắp

x

 

Các môn học thuộc chương trình cao học:

1

Thông tin kế toán tài chính

x

 

2

Kế toán quốc tế

x

 

3

Vận dụng chuẩn mực kế toán

x

 

4

Kế toán quốc tế nâng cao

x

 

5

Kế toán thuế nâng cao

x

 

6

Kế toán công

x

 

       

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy trong chương trình đại học và cao học, Bộ môn còn tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp kế toán của xã hội, bao gồm các  khóa học Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế và Kế toán máy. 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và phát triển nghiên cứu khoa học chung của Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh dựa trên  sứ mệnh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay, các giảng viên của Bộ môn đang thực hiện một số các nghiên cứu theo các định hướng sau: (i) Kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (ii) Tài chính nông nghiệp; (iii) Kinh doanh trong nông nghiệp; (iv) Quản lý lao động nông thôn; (v) Kinh tế nông nghiệp  

HỢP TÁC 

Bộ môn đã và đang hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và nghiên cứu khoa học của các giảng viên.

Các trường Đại học trên thế giới đã và đang có quan hệ hợp tác với Bộ môn như: Đại học Liege (Vương quốc Bỉ), Đại học Warsaw (Ba lan), Đại học Thương mại Otaru (Nhật Bản), Đại học Kyushu (Nhật Bản), Đại học Komazawa (Nhật Bản), Đại học Kagoshima (Nhật bản), Đại học Philippine (Philippin), Đại học Chiang mai, Đại học Khon Kean (Thái lan)

Các tổ chức trong nước bao gồm Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, một số chi cục Thuế  ở Hà nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Sở Nông nghiệp (Hải Dương,  Hưng Yên, Nam Định và Thái Bình). 

NHÂN SỰ 

Bộ môn hiện có 12 giáo viên, trong đó có: 4 Tiến sỹ; 3 Nghiên cứu sinh; 4 Thạc sỹ; 1 cử nhận đang học Thạc sỹ tại Ba lan

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Vị trí đảm nhiệm

Email

1

Lê Thị Minh Châu

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

ltmchau@vnua.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

ntthuyketoan@vnua.edu.vn

3

Phí Thị Diễm Hồng

Tiến sĩ

Giảng viên

ptdhong@vnua.edu.vn

4

Vũ Ngọc Huyên

Tiến sĩ

Giảng viên

Kiêm Phó phụ trách khoa LLCT&XH

vnhuyen@vnua.edu.vn

5

Trần Minh Huệ

Thạc sĩ (đang NCS tại Nhật Bản)

Giảng viên

tmhue@vnua.edu.vn

6

Trần Nguyễn Thị Yến

Thạc sĩ

Giảng viên

tntyen@vnua.edu.vn

7

Trần Thị Thương

Thạc sĩ (đang NCS tại Nhật Bản)

Giảng viên

thuongkt48@gmail.com

8

Phan Lê Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

phantrang@vnua.edu.vn

9

Nguyễn Thị Hải Bình

Thạc sĩ

Giảng viên

haibinh@vnua.edu.vn

10

Nguyễn Đăng Học

Thạc sĩ (đang NCS tại Việt Nam)

Giảng viên

ndhoc@vnua.edu.vn

11

Hoàng Thị Mai Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

htmaianh@vnua.edu.vn

12

Trần Thị Hải Phương

Cử nhân (đang học Th.S. tại Ba Lan)

Giảng viên

tthphuong@vnua.edu.vn

 CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

1

Tiếp cận tín dụng của các hộ chăn nuôi- Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Hải Dương

Lê Thị Minh Châu, Philippe Lebailly, Nguyễn Tuấn Sơn

Tạp chí Khoa học và phát triển, Tập 10, Số 7, 1050-1060

2012

2

Access to credit of farm households in Hai Duong province-Vietnam

Lê Thị Minh Châu, Philippe Lebailly, Nguyễn Tuấn Sơn

Proceeding of the 3th International Scientific Symposium “Agrosym Jahorina 2012”, 15-17 November, 2012, Bosnia Herzegovina- p 605-610 (ISBN:978-99955-751-37)

2012

3

Determinants of credit accessibility of animal production households in Hai Duong province, Vietnam.

Lê Thị Minh Châu, Philippe Lebailly, Nguyễn Tuấn Sơn

Proceeding of the 5th European Association of Agricultural Economists- 29 -31 May, 2013, Leuven, Belgium.

2013

4

Saving strategies of rural households in eastern Bosnia.

Sinisa Berjan, Lê Thị Minh Châu and Hamid El Bilali

Book of Abstracts. The 19 th Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, 26-29 March 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, p 288. (ISBN: 978-99938-93-27-1)

2014

5

Effects of temporary migration on rural households in the Red River Delta of Vietnam

Nguyen Thi Thuy, F. Takanashi, K. Tsuji, I. Iwamoto

Agriculture Marketing Journal of Japan, Vol.22 (4), March 2014

2014

6

Effects of temporary migration on agricultural production in the Red River Delta of Vietnam

Nguyen Thi Thuy, Nguyen Duy Linh, Izumi Iwamoto

Food, Agricultural and Resource Economics Journal of Japan, Vol.65 (1), April 2014

2014

7

Bàn về kế toán chi phí xử lý nước thải công nghiệp theo các mô hình trong các doanh nghiệp

Bùi Thị Phúc

Tạp chí kế toán & kiểm toán

2014

8

Nguyên nhân ảnh hưởng tới nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của nông dân tỉnh Thái Bình

Vũ Ngọc Huyên, Nguyễn Văn Song, Nguyễn Văn Lượng

Kinh tế và Dự báo

2014

9

Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế tự ngyện của nông dân tỉnh Thái Bình

Vũ Ngọc Huyên, Nguyễn Văn Song

Khoa học và Phát triển

2014

10

Nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của hộ trồng chè tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Văn Song, Vũ Ngọc Huyên, và 10 cộng sự

Kinh tế và Dự báo

2014

11

Access to credit and constraints to production and marketing of animal producing households in Hai Duong province, Vietnam

Lê Thị Minh Châu, Philippe Lebailly, Nguyen Tuan Son

Groupe de Recherches Asie de l’Est et du Sud Est. Centre d’Etudes du Développement, UCL, Louvain la Neuve, Belgium

2014

12

Saving strategies of rural households in eastern Bosnia

Lê Thị Minh Châu và 4 cộng sự

Agro- knowledge Journa. I lSSN 1512-6412

2014

13

Economics and management matters

Trần Thị Thương và 1 cộng sự

CEM Technical Bulletin

2015

14

Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng tới nhu cầu tham
gia bảo hiểm y tế của nông dân tỉnh Thái Bình

Vũ Ngọc Huyên
Nguyễn Văn Song
Lê Thị Thanh Hảo
Trần Minh Huệ

Bảo hiểm xã hội
Việt Nam

2014

15

Giải pháp thu hút nông dân Tỉnh Thái Bình tham gia
bảo hiểm y tế hộ gia đình

Vũ Ngọc Huyên
Nguyễn Văn Song
Lê Thị Thanh Hảo
Bùi Thị Phúc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2015

16

Giải pháp thu hút nông dân tỉnh Thái Bình tham gia BHYT hộ gia định

Bùi Thị Phúc, Vũ Ngọc Huyên, Nguyễn Văn Xong, Lê Thị Thanh Hảo

Tạp chí Bảo hiểm xã hội

2015

17

Thực trạng thực hiện quyền của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội và một số kiến nghị

Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hải Bình, Hoàng Thị Mai Anh, Trần Thị Hải Phương

Tạp chí Lao động và xã hội

2015

18

Ưu điểm và nhược điểm khi áp dụng khai báo hải quan điện tử đối với doanh nghiệp ở Hà Nội

Trần Nguyễn Thị Yến, Hoàng Thị Mai Anh, Trần Thị Hải Phương

Tạp chí Công Thương

2014

19

Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng tới nhu cầu tham gia BHYT của nông dân tỉnh Thái Bình

Vũ Ngọc Huyên, Trần Minh Huệ, Nguyễn Văn Song, Lê Thị Thanh Hảo

Tạp chí Bảo hiểm xã hội

2014

20

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể tỏi Thái Thụy của hộ trồng tỏi tỉnh Thái Bình

Vũ Ngọc Huyên và 5 cộng sự

Tạp chí khoa học và phát triển

2014

21

Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của nông dân tỉnh Thái Bình

Vũ Ngọc Huyên và 1 cộng sự

Tạp chí khoa học và phát triển

2014

22

Nguyên nhân ảnh hưởng tới nhu cầu tham gia bảo hểm y tế tự nguyện của nông dân tỉnh Thái Bình

Vũ Ngọc Huyên và 2 cộng sự

Tạp chí kinh tế và dự báo

2014

23

Nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của hộ trồng chè tỉnh Phú Thọ

Vũ Ngọc Huyên và 9 cộng sự

Tạp chí kinh tế và dự báo

2014

24

Việc làm khu vực nông thôn và vấn đề di cư lao động

Nguyễn Thị Thuỷ

Trần Nguyễn Thị Yến

 

 

25

Thực trạng quyền của người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội và một số kiến nghị

Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyễn Thị Hải Bình

Hoàng Thị Mai Anh

Trần Thị Hải Phương

Tạp chí Lao động và xã hội

Số 499 từ 16-31/3/2015 trang 25-27

2015

26

Việc làm khu vực nông thôn và vấn đề di cư lao động

Nguyễn Thị Thuỷ

Trần Nguyễn Thị Yến

Tạp chí Lao động và xã hội

Số 499 từ 16-31/3/2015 trang 7-8

2016

27

Ảnh hưởng của tiền lương tối thiểu đến thu nhập của người lao động và chi phí của doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thuỷ

Nguyễn Thị Hải Bình

Trần Nguyễn Thị Yến

Tạp chí kế toán & kiểm toán số tháng 4/2016 trang 37-39

2016

28

Trao đổi về kế toán thuế bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp theo điều 52 của thông tư 200

TS. Nguyễn Thị Thuỷ, ThS. Bùi Thị Phúc, ThS. Trần Minh Huệ

Tạp chí kế toán & kiểm toán số tháng 5/2016 trang 40-43

2016

29

Thực trạng và đề xuất lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

Nguyễn Thị Thuỷ, Trần Hữu Cường

Tạp chí kế toán & kiểm toán số tháng 6/2016 trang 50-52

2016

30

Kinh nghiệm trên thế giới và khả năng áp dụng tại Việt Nam về kế toán tài sản di sản

Nguyễn Thị Thuỷ, Bùi Thị Phúc

 

Tạp chí kế toán & kiểm toán số tháng 6/2016 trang 22-24

2016

31

Sách Bài tập Kế toán hành chính sự nghiệp

Chủ biên: Trần Nguyễn Thị Yến

Nhóm tác giả: Trần Minh Huệ

Nguyễn Thị Thuỷ

Vũ Ngọc Huyên

Nhà xuất bản nông nghiệp, Học viện nông nghiệp Việt Nam

2016

32

Mối quan hệ giữa quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình và nhà đầu tư Kinh nghiệm từ các địa phương trong nước và giải pháp đối với tỉnh Sơn La

Lê Thị Minh Châu (chủ trì đề tài)

Đề tài cấp tỉnh

2016-2017

33

Đánh giá chính sách tài chính đối với phát triển kinh tế tập thể

Lê Thị Minh Châu (tham gia)

Đề tài bộ tài chính

2015-2016

34

Xây dựng mô hình liên kết trong sử dụng ngô làm thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lê Thị Minh Châu (thư ký)

Đề tài cấp tỉnh

2015-2016

35

How to promote pig farmers’ market power? A case study in Bac Giang province, Vietnam

Lê Thị Minh Châu (chủ trì đề tài)

Đề tài Posdoctor tài trợ từ Chính phủ Bỉ

2016-2017

36

Engendering the agricultural land use and labor migration in social differentiation in

Red River Delta region, Vietnam

Lê Thị Minh Châu (tham gia)

Song phương Việt Nam- Bỉ

 

37

Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện quy hoạch và hiệu quả triển khai phát triển cây chè trên địa bài tỉnh đối với vùng, từng huyện cụ thể

Nguyễn Thị Thuỷ (tham gia)

Đề tài cấp tỉnh

2015-2016

38

Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm trong trồng trọt, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

 

Lê Thị Minh Châu (tham gia)

Nguyễn Thị Thuỷ (tham gia)

Đề tài cấp bộ

2016-2017

LIÊN HỆ 

Bộ môn Kế toán tài chính

Phòng 428 - Tầng 4 - Nhà Hành chính 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84 4 38769771/ +84 4 62617552

Switch mode views: