Bộ môn Kế toán Quản trị và Kiểm toán

Thông tin chung

Bộ môn Kế toán Quản trị & Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiền thân là Bộ môn Kế toán. Bộ môn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập, đáp ứng nhu cầu về kế toán, kiểm toán của doanh nghiệp và các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế trong xã hội.

Địa chỉ: Phòng 418 -Tầng 4 – Nhà Hành chính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Email: bomonktqtkt@gmail.com

Trưởng bộ môn: PGS. TS. Đỗ Quang Giám

Phó trưởng bộ môn: TS. Ngô Thị Thu Hằng

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ giảng viên gồm có 09 giảng viên, được đào tạo bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài như: Anh, Úc, Pháp, Bỉ, Nhật, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc… cũng như đã tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn ở Nga, Đức, Mỹ. 

Họ tên Giảng viên

Học hàm,

học vị

Chức vụ

E-mail

1. Đỗ Quang Giám

PGS. TS

Phó trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

dqgiam@vnua.edu.vn

2. Ngô Thị Thu Hằng

TS

Phó Bộ môn

ngohangvn@gmail.com

3. Trần Quang Trung

PGS. TS

Giảng viên

Kiêm Kế toán trưởng ban TC-KT

tqtrung@vnua.edu.vn

4. Lê Thị Kim Sơn

NCS tại Pháp

Giảng viên

lkson283@gmail.com

5. Vũ Thị Hải

ThS

Giảng viên

vuhaike@gmail.com

6. Lại Phương Thảo

NCS tại Việt Nam

Giảng viên

thaofadaco@gmail.com

7. Bùi Thị Mai Linh

ThS

Giảng viên

btmlinh@vnua.edu.vn

8. Lê Thanh Hà

NCS tại Việt Nam

Giảng viên

lethanhha89@gmail.com

9. Nguyễn Thị Thùy Dung

ThS

Giảng viên

dung6989@gmail.com

Đào tạo đại học và sau đại học

Đào tạo đại học:

Chịu trách nhiệm chuyên môn chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, đồng thời thực hiện nhiệm vụ đào tạo chung của Trường và Khoa giao cho các chuyên ngành/chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến, Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan.

Các môn học giảng dạy do Bộ môn đảm nhận bao gồm:

Kế toán quản trị

Kế toán chi phí

Kế toán trách nhiệm

Phân tích báo cáo kế toán

Phân tích kinh doanh

Phân tích kinh tế

Chuẩn mực kế toán - kiểm toán

Lý thuyết kiểm toán

Nguyên lý kiểm toán

Kiểm toán tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính 1

Kiểm toán báo cáo tài chính 2

Kiểm toán hoạt động

Kiểm toán nội bộ

Hệ thống kiểm soát nội bộ

Đào tạo sau đại học:

Tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Các môn học giảng dạy gồm:

Kế toán cho công tác quản lý

Kế toán chi phí nâng cao

Hệ thống kiểm soát nội bộ nâng cao

Kiểm toán nâng cao

Đào tạo ngắn hạn:

Tham gia tổ chức, đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của các doanh nghiệp, các hợp tác xã và các thành phần kinh tế khác về Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, Kiểm toán, Kế toán hợp tác xã, Kế toán máy và Kế toán thuế; Phổ biến kiến thức và cung cấp dịch vụ tư vấn về Kế toán- Kiểm toán.

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Với thế mạnh chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu, Bộ môn tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Kế toán quản trị, Kiểm toán và Kinh doanh trong các ngành kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh, chế biến nông sản. Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn gồm:

- Nghiên cứu hoàn thiện các chu trình kiểm toán tài chính.

- Nghiên cứu tổ chức và triển khai công tác Kế toán quản trị và kiểm soát hoạt động trong tổ chức.

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp.

- Tổ chức kế toán cho kinh tế hộ, trang trại

- Nghiên cứu đề xuất các chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh nông nghiệp như hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân. 

 Trong giai đoạn 2011-2014, Bộ môn chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: (i) Kết nối sản xuất của hộ nông dân với thị trường khu vực trung du miền núi Đông Bắc; (ii) Nghiên cứu thay đổi cơ cấu tiêu dùng nông thôn ở Đồng bằng Bắc bộ và giải pháp chiếm lĩnh thị trường nông thôn cho các doanh nghiệp trong nước; và chủ trì 10 đề tài cấp Trường thuộc các lĩnh vực Kế toán Quản trị, Kiểm toán, Kế toán Chi phí, Kinh doanh nông sản...; Bên cạnh đó còn tham gia các đề tài tương đương cấp Bộ như: ”Nghiên cứu tác động của môi trường đầu tư nông thôn đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến nông sản ở miền Bắc Việt Nam”, ”Xây dựng khả năng cải thiện quản lý quy trình sản xuất lúa gạo thân thiện với môi trường ở nông thôn Hà Nội, Việt Nam”, ”Cải thiện năng lực thị trường cho những người sản xuất rau trái vụ ở vùng Tây Bắc, Việt Nam”, v.v....

Switch mode views: