• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bộ máy tổ chức

Ban chủ nhiệm Khoa

 

   PGS.TS. Trần Hữu Cường

   Trưởng Khoa

   Email: Trancuong@vnua.edu.vn

 

 

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

Phó trưởng Khoa

Email: Chinhnguyenquoc@vnua.edu.vn

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Quang Giám

Phó trưởng Khoa

Email: Dqgiam@vnua.edu.vn

 

 

Các Bộ môn 

Bộ môn

Trưởng Bộ môn

Phó Bộ môn

Kế toán Tài chính

TS. Lê Thị Minh Châu

ltmchau@vnua.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thủy

 bongthuyhd@gmail.com

Kế toán quản trị và Kiểm toán

PGS.TS. Đỗ Quang Giám

dqgiam@vnua.edu.vn

TS. Ngô Thị Thu Hằng

ngohangvn@gmail.com

Marketing

TS. Chu Thị Kim Loan

ctkloan@vnua.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Phương

phuonglangvan@gmail.com

Quản trị kinh doanh

TS. Phạm Thị Hương Dịu

phamhuongdiu@gmail.com

 TS. Nguyễn Hải Núi

Hainui@gmail.com

Tài chính

 

ThS. Lê Thị Thanh Hảo

(Phó phụ trách BM)

ltthao@vnua.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hương

huongnt.vnua@gmail.com

 

 

Switch mode views: